SKONTAKTUJ SIĘ Z MTA DESIGN!

Celina Ampel
specjalista ds organizacji i rozwoju sprzedaży
tel. 882 620 050

c.ampel@mtadesign.pl

 

Małgorzata Mędrygał
specjalista ds sprzedaży inwestycyjnej

tel. 662 646 592

m.medrygal@mtadesign.pl


MTA Design sp. z o.o.
Wysoka 440 B
37- 100 Łańcut

BIURO:
35 - 210 Rzeszów
ul. Króla Augusta 44a

biuro@mtadesign.pl

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS !


Klauzula informacyjna dot. formularz kontaktowego na stronę www

Przesyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, informacji handlowych o usługach oferowanych przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, środkami komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail oraz na podany numer telefonu w formie wiadomości SMS jak i połączeń telefonicznych.

□ Wyrażam zgodę na używanie przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marek Tarnawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, adres email: marek@mtadesign.pl numer telefonu: 600 972 275 dalej: Administrator Danych Osobowych).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym przygotowania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Administratora Danych Osobowych na podstawie udzielonej zgody, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”,
 2. ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami
  w związku z kierowaną do Administratora Danych Osobowych wiadomością oraz
  w celach archiwalnych, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawie uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia roszczeń
  i obrony przed roszczeniami oraz konieczność wykazania określonych faktów).
 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące usługi z zakresu przechowywania danych w dysku chmurowym, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator Danych Osobowych może przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nazwa państwa trzeciego: Stany Zjednoczone Ameryki)  w związku z korzystania usług oferowanych przez Google LLC z siedzibą w Mountain View (California) w USA. Przekazywanie odbywa się w oparciu o art. 45 RODO ponieważ Google LLC jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności, zaś decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z 12.07.2016 r. potwierdza adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 3. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres do 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody, maksymalnie do czasu upływu okresów przedawnienia potencjalnych roszczeń naszych lub Państwa ustalonych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub utrudnić udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nasza siedziba:

Telefon:

+48 662 646 592

Adres e-mail:

biuro@mtadesign.pl