Zapraszamy do składania ofert do zapytanie ofertowego nr 2/1/4/1/2018 na dostawę sprzętu w ramach projektu pt. „Rozwój firmy MTA DESIGN Marek Tarnawski poprzez utworzenie serwisu kooperacyjnego projektowania architektury i modelowania wnętrz”, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MTA-zof2-sprzet-komp-zapytanie.pdf
MTA-zof2-sprzet-komp-przedmiot-zam-zalacznik-1.pdf
MTA-zof2-sprzet-komp-zalaczniki-2-4.docx
 

==========================================================

Wyniki postępowania ofertowego nr 1/1/4/1/2018 na dostawę oprogramowania platformy do wizualizacji projektu architektonicznego w technologii VR znajdują sie w załączniku do pobrania.

------------------------------------------

Zapraszamy do składania ofert na dostawę oprogramowania platformy do wizualizacji projektu architektonicznego w technologii VR w ramach projektu pt. „Rozwój firmy MTA DESIGN Marek Tarnawski poprzez utworzenie serwisu kooperacyjnego projektowania architektury i modelowania wnętrz”, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MTA_Zof1_oprogramowanie

MTA_Zof1_oprogramowanie_zalaczniki